Voucher esame MTC (Validità 12 mesi)

MTC Voucher

€ 136,00Prezzo
 • Voucher esame MTC (validità 12 mesi)

  Esami disponibili in lingua inglese:


  • Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals (MB-901)*
  • Microsoft 365 Certified Fundamentals (MS-900)*
  • Microsoft Certified Azure Fundamentals (AZ-900)*
  • Microsoft Certified Power Platform Fundamentals (PL-900)*
  • Azure AI Fundamentals (AI-900)*
  • Azure Data Fundamentals (DP-900)*